RMK 1921 Brunssum

Mannenkoor RMK 1921

….. een koor om van te genieten …..

Media

Lezen

Uitreiking Koninklijke Erepenning
19 maart 2021

Bij gelegenheid van ons 100-jarig jubileum heeft het RMK 1921 op 19 maart 2021 uit handen van Wilma van der Rijt, burgemeester van Brunssum, in de raadzaal van het gemeentehuis de Koninklijke Erepenning mogen ontvangen. Behalve de burgemeester waren namens de gemeente aanwezig de wethouders Hugo Janssen, Servie L’Espoir en Carolus de Rijck. Namens het koor waren bij deze heuglijke gebeurtenis aanwezig het voltallige bestuur, onze dirigent Wim Schepers en Boy Fox als de grote “kartrekker” van 100 jaar RMK.

Na een woord van welkom door de burgemeester stond Hugo Janssen, als wethouder van Cultuur, uitgebreid stil bij 100 jaar RMK. Hij had zich duidelijk goed ingelezen in de geschiedenis van het koor, van ontstaansgeschiedenis via gedwongen pauze tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de hoogtijdagen van het koor. Hij roemde uitdrukkelijk hetgeen het koor door de jaren heen heeft betekend voor de Brunssumse gemeenschap.

Vervolgens nam de burgemeester weer het woord om de feitelijke uitreiking van de Koninklijke Erepenning te doen plaats vinden. Hierbij benadrukte zij hoe uitzonderlijk het is om deze onderscheiding uit te reiken. Sinds de invoering hiervan in 1965 is het RMK pas de derde vereniging in Brunssum aan wie deze eer te beurt valt. Roger Gordijn nam als voorzitter van het koor de honneurs waar om de versierselen en de oorkonde die horen bij de Koninklijke Erepenning in ontvangst te nemen. Namens het college van B&W sprak de burgemeester vervolgens haar gelukwensen uit voor het gehele koor. In verband met corona kon slechts een beperkte afvaardiging van het koor aanwezig zijn, maar zij verheugde zich op haar installatie tot beschermvrouwe van het RMK teneinde het volledige koor te kunnen feliciteren en te horen.