RMK 1921 Brunssum

Mannenkoor RMK 1921

….. een koor om van te genieten …..

Geschiedenis

Op 21 maart 1921 werd in het dorpje Rumpen vlakbij Brunssum een mannenkoor opgericht. Het mannenkoor kreeg de naam “Rumpens Mannenkoor”. Thans is Rumpen een stadsdeel van de gemeente Brunssum en is gelegen in de provincie Limburg in het zuiden van Nederland. Deze gemeente telt momenteel 30.000 inwoners exclusief de 3000 militairen en burgers die bij JFC (Joint Forces Command) te werk zijn gesteld.

Om praktische redenen heeft Rumpens Mannenkoor in de jaren zeventig zijn naam veranderd in: ‘Mannenkoor RMK 1921’. In de periode 1921-1942 wist het koor een grote reputatie op te bouwen. Het ledental bedroeg ongeveer 75 zangers en de kwaliteit van het stemmenmateriaal was alom bekend. Het koor was een geduchte tegenpartij voor veel zangensembles die aan de in die tijd zeer populaire concoursen deelnamen. Buiten de Limburgse contreien nam het koor met groot succes deel aan de volgende concoursen: Höngen Duitsland – 1922, Breda – 1923, Tilburg – 1925, Den-Haag – 1928, Amsterdam – 1932. In de archieven zijn veel bewijzen van deze successen terug te vinden.

Van 1945 tot 1955 ondernam het koor nauwelijks of geen activiteiten. Na deze stille periode werd het accent gelegd op het contact met andere koren. Ook werd RMK lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond . Diverse malen stond het koor voor de microfoons van radio Hilversum. Buitenlandse concerten werden gegeven te: Gent-België, Dortmund-Mülheim en Attendorn.

Het RMK 1921 vergaarde niet alleen in Brunssum maar alom roem met haar kerstconcerten. Deze waren ondermeer met medewerking van de Koninklijke Philharmonie Bocholz, Andre Rieu (1996), Marie Cecile Moerdijk, Lenny Kuhr, Marjon Lambriks, de Poolse Nachtegalen, het ensemble Radasta uit Litouwen en vele anderen. De grote belangstelling voor het jaarlijkse kerstconcert was in 1977 de aanleiding tot het uitbrengen van een kerst-LP. De succesvolle verkoop van deze LP ‘Kerstliederen uit Europa” heeft ertoe geleid dat nog een tweede kerst LP werd uitgebracht in 1986.

Talrijke concerten werden in de loop van de jaren gegeven in Nederland en in het buitenland, onder andere in Engeland, Spanje, Nederlandse Antillen, Italië, Oost Duitsland, Polen, Macedonië en Frankrijk. Enkele concerten werden door radio en TV uitgezonden. Een van de hoogtepunten in de geschiedenis is ongetwijfeld de concertreis naar Rome in 1981, waar het koor op Castel Gandolfo door Paus Johannes Paulus II in een speciale audiëntie werd ontvangen.

Ook 1989 kan als een bijzonder jaar worden vermeld. Tijdens de voorronde van het door de Vereniging Nederlandse Korenorganisatie georganiseerde “Limburgs Koren Festival” werd het Mannenkoor RMK 1921 op 4 juni 1989 uitgeroepen tot ‘Keuze Koor’ regio Zuid Limburg categorie Mannenkoren. Tijdens de finale van het festival op 7 oktober in hetzelfde jaar werd in de Staarzaal te Maastricht het RMK 1921 uitgeroepen tot winnaar van het festival en ontving het predikaat Limburgs Koor van het Jaar 1989 categorie Mannenkoren.

De operaconcerten met het Limburgs Symfonie Orkest die het Mannenkoor RMK in 1990 en 1992 heeft gegeven waren eveneens hoogtepunten in de RMK geschiedenis die men in de wijde regio niet meer zal vergeten. Hieraan namen gerenommeerde solisten deel waaronder: John Bröcheler, Hubert Delamboye, Janice Dixon en Yvonne Schiffelers.

In 1997 werd, samen met het Brunssums Mannenkoor, een CD opgenomen. Deze kwam tot stand door sponsoring van het Assurantie Kantoor van Oppen.

In 1999 werd de nieuwe dirigent Wim Schepers. Naast de voortzetting van de succesvolle Kerst en Dankjewel concerten kwam het accent van het repertoire weer wat meer te liggen op de opera en hedendaagse muziek. In relatief korte tijd vergaarde het RMK opnieuw alom lof met zijn opera concerten. Van het operaconcert op 8 oktober 2000 zijn opnames gemaakt.

In 2001 heeft RMK 1921 zijn 80 jarig jubileum gevierd en een groots Jubileumconcert ten gehore gebracht.

In 2002 heeft het RMK zijn medewerking verleend aan het optreden genaamd ‘een zanger ontmoet zijn criticus’ van John Bröcheler” in de Schouwburg van Heerlen.

In 2003 heeft het mannenkoor een zeer geslaagde Concertreis gemaakt naar Malta.

De componist Bernard van Beurden (1933) was in staat gesteld om een jaar lang alleen maar hoeven te componeren door middel van een stipendium van het Fondsvoor Scheppende Toonkunst. Om dit te kunnen doen is een droom voor elke componist. In dat jaar is ook “De Mis” geboren.

Het RMK 1921 heeft na bijna 2 jaar gestudeerd te hebben op “De Mis” van van Beurden op 26 september 2004 deze voor het eerst ten gehore gebracht in de Kathedraal van Roermond. Dit in samenwerking met het Koninklijk Philharmonie Bocholtz onder leiding van Wim Schepers. Na deze succesvolle wereldpremière heeft het RMK1921 en het Koninklijk Philharmonie Bocholtz deze bijzondere concertmis nog enkele malen uitgevoerd in Brunssum, Kerkrade en Wittem.

In 2006 vierde het mannenkoor zijn 85e Jubileum. In dit bijzonder jaar stond een concertreis gepland naar Greiz, Gera, Weimar en Dresden in het voormalig Oost Duitsland.

Op 11 maart 2007 had RMK ter afsluiting van dit Jubileumjaar met groot succes een Korendag georganiseerd in de Brikke-Oave te Brunssum met een welfaremarkt. De wens is om deze Korendag voortaan elk jaar in maand maart te organiseren voor alle muziekliefhebbers in en rond Brunssum.