RMK 1921 Brunssum

Mannenkoor RMK 1921

….. een koor om van te genieten …..

100 jaar RMK

RUMPENS MANNENKOOR RMK-1921 HONDERD JAAR
100 jaar RMK: 100 jaar muziek, passie en vriendschap

In 1921 besloten een twaalftal enthousiaste zangers om een mannenkoor op te richten. Het is de geboorte van het Rumpens Mannenkoor. Nu, 100 jaar later staat het RMK-1921 nog steeds als een huis. De rijke historie heeft het koor tot een icoon van het Brunssumse verenigingsleven gemaakt. Een icoon dat ook nog eens een bijzondere mijlpaal bereikt, haar honderdjarig bestaansfeest. Het mag duidelijk zijn dat deze mijlpaal niet geruisloos voorbij mag gaan.

Drie jaar geleden is een stuurgroep gestart met het maken van plannen voor een bijzondere jubileumviering voor dit unieke koor. Het jubileumcomité maakte plannen voor een groots operaconcert in de Heerlense schouwburg, compleet met spraakmakende solisten en een groot orkest. Maar net toen de contracten getekend moesten worden deed Covid-19 zijn intrede. Het comité nam het droeve maar terechte besluit om de viering te cancelen. Immers, was het wel mogelijk om zo’n groots feest te vieren? En als het al vanwege de coronamaatregelen kan, kun je dan wel van sponsoren verwachten dat ze mee kunnen doen? Voor de mensen die hard gewerkt hadden aan het programma, maar ook aan het achterhalen van adressen van oud-leden, aan het verzamelen van historische gegevens, aan het uitwerken van plannen voor inrichting en versiering podium etc. een bittere pil.

Vervolgens werd de groep weer opgestart om een in alle opzichten corona-proof jubileumfeest te organiseren. Mensen die een half jaar tevoren nog gedesillusioneerd de handdoek in de ring hadden moeten gooien pakten enthousiast de draad weer op. En weer sloeg het corona-monster toe! Weer ging alles de prullenbak in, weer stonden harde werkers met lege handen en tranen in de ogen.

Drie keer is scheepsrecht: opnieuw werden de mouwen opgestroopt, weer werd nieuwe energie getankt en weer ging men aan de slag. Een jubileumfeest in afgeslankte vorm werd in de steigers gezet en kan nu eindelijk doorgang vinden. Het incasseringsvermogen en de veerkracht van de RMK-mannen is dan uiteindelijk toch nog beloond!

De historie van het koor loopt als een rode draad door de jubileumviering. Het is dan ook bijzonder dat tal van oud-leden in dit jubileumjaar spontaan ja hebben gezegd op de vraag of zij het koor willen ondersteunen. Weken hebben zij de repetities bezocht om op een waardige manier deel te kunnen nemen. Een bijzondere ervaring!

Op zondag 24 oktober zal het jubileumconcert gehouden worden in de Brikke Oave, Lindeplein 7 in Brunssum. Het zal een muzikale reis zijn door de historie van het koor. Naast het RMK kunt u tevens genieten van de solisten Marjorie Ginczinger (sopraan), Marcel Reijans (tenor), Frans Daalman (bas) en Sef Thissen (bariton). Sef zal tevens u als verteller door het concert leiden. Koor en solisten worden muzikaal ondersteund door pianist Gerald Wijnen, harpiste Oxana Thijsen, het koperkwartet onder leiding van Roger Cobben en het spraakmakende Ensemble Viva Classic Live Orchestra. Het concert begint om 15:00 uur, u bent vanaf 14:00 uur welkom. U kunt nog een entreekaart bemachtigen bij het gemeenschapshuis Concordia, Prins Hendriklaan 386 en bij Sigarenspeciaalzaak Hermans, Rumpenerstraat 5. De entreeprijs bedraagt € 25,– (inclusief een hapje en een drankje tijdens de nazit).

Op zondag 19 december wordt het kerstconcert gehouden in de Brikke Oave, Lindeplein 7. Het koor neemt u dan graag mee op een winterse reis door de tijd. Het kerstconcert is een matineeconcert, en zal in het teken staan van 100 jaar RMK. U bent vanaf 14:00 uur welkom in de Brikke Oave het concert begint om 15:00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen in het gemeenschapshuis Concordia, Prins Hendriklaan 386 en bij Sigarenspeciaalzaak Hermans, Rumpenerstraat 5. De entreeprijs bedraagt € 15,00 inclusief een kopje koffie.

Op zondag 9 januari kunt u het koor komen “verrassje”. Het Nieuwjaarsconcert wordt gegeven samen met het DSM-koor. Het concert is eveneens een matinee en begint om 15:00 uur. U bent vanaf 14:00 uur van harte welkom in de Brikke Oave aan het Lindeplein. Kaarten zijn te verkrijgen in het gemeenschapshuis Concordia, Prins Hendriklaan 386 en bij Sigarenspeciaalzaak Hermans, Rumpenerstraat 5. De entreeprijs bedraagt € 7,50 inclusief een kopje koffie en een wafel.

Bijzonder is ook het jubileumboek. Een werkgroep heeft drie jaar aan het boek gewerkt en het is een prachtig naslagwerk over 100 jaar RMK geworden. Veel foto’s, verhalen en een 35-tal QR-codes waardoor u geluidsfragmenten en beelden van het koor kunt beluisteren en zien. Een geweldige manier om een donkere herfstavond mee door te brengen, want reserveer hier wel 2 á 3 uur voor! Het boek is verkrijgbaar bij Sigarenspeciaalzaak Hermans, Rumpenerstraat 5. De prijs bedraagt € 19,50.

Het koor hecht er aan om iedereen te bedanken die, op welke wijze dan ook, de jubileumviering mogelijk heeft gemaakt. RMK-1921 voelt zich vereerd dat ondanks die moeilijke corona-tijd waarin we verkeren er toch nog zoveel helpende handen zijn toegestoken.

Wiel Roeselers

Boy Fox benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lintje Boy Fox

Boy Fox (77) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1978 lid van Mannenkoor RMK 1921. Voor deze vereniging is hij ruim 40 jaar actief. Van 1982 tot 1995 was Fox penningmeester. Sinds 1980 is hij contactpersoon van een uitwisselingsprogramma met een universiteitskoor en andere verenigingen uit de Poolse stad Gdansk. Fox organiseerde transporten met hulpgoederen, wat leidde tot warme banden tussen Brunssum en Gdansk. Paus Johannes Paulus II ontving in 1981 mede vanwege de werkzaamheden van Fox de leden van het mannenkoor voor een privéaudiëntie. De paus was op dat moment nog herstellende van een aanslag. Sinds 1980 is Fox organisator van het bedrijvenschuttersfeest waarmee geld wordt ingezameld voor de vereniging. De laatste vier jaar is Boy Fox voorzitter van de werkgroep die het eeuwfeest van RMK in 2021 voorbereidt.

foto luc lodder

Koninklijke Erepenning

Op 19 maart 2021 heeft ons koor in de raadzaal uit handen van burgemeester v.d. Rijt, de Koninklijke Erepenning bij gelegenheid van ons 100 jarig jubileum mogen ontvangen. Tijdens de uitreiking was het voltallige bestuur van het RMK1921, dirigent Wim Schepers, Boy Fox als ‘kartrekker’ 100 jaar RMK, de collegeleden Janssen, L’Espoir en de Rijck aanwezig.

Wij als RMK1921 zijn de derde vereniging in Brunssum die deze Koninklijke Erepenning heeft ontvangen, sinds de invoering in 1965. De penning wordt uitgereikt aan verenigingen of instellingen die tenminste 50 jaar bestaan, of bij een volgend meervoud van 25 jaar.

RMK op weg naar 100-jarig jubileum

In 2021 bestaat het RMK 100 jaar. In verband hiermee is reeds in 2018 begonnen met de voorbereidingen om dit jubileum op grootse wijze te vieren. Enkele personen hebben in klein comité hiertoe in eerste instantie het voortouw genomen. Teneinde zoveel mogelijk leden van het koor actief te betrekken bij de organisatie van het jubileum, en het vele werk zo goed mogelijk te kunnen verdelen, zijn een aantal werkgroepen samengesteld, zoals voor adressen, publiciteit, sponsoring en inrichting zaal en podium. Ook een Comité van Aanbeveling met de nodige aansprekende namen hierin kan hierbij niet worden gemist.

Door een aantal personen is zeer veel werk gestoken in de samenstelling van een Jubileumboek. In tekst en beeld wordt hierin de geschiedenis van het koor gepresenteerd. Aan koorleden en oud-koorleden is gevraagd herinneringen op te halen uit de rijke geschiedenis van het koor. Deze herinneringen zijn, voorzien van bijpassende foto’s vastgelegd in anekdotes, welke vervolgens zijn opgenomen in het jubileumboek. Behalve tekst en beeld bevat dit boek echter als bijzonderheid ook het nodige luistergenot: met behulp van vijfendertig QR-codes is het mogelijk geluidsopnames te beluisteren van het koor, variërend van opnames van concerten tot een radioreportage naar aanleiding van een concertreis.

Een jubileum van een koor is natuurlijk niet compleet zonder een aansprekend concert. Voordat de coronacrisis toesloeg waren de plannen voor een ambitieus programma reeds in een ver gevorderd stadium. In dit programma was o.a. voorzien in een jubileumconcert in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen, met medewerking van diverse solisten en een groot orkest. Zoals zo veel verenigingen werd echter ook het RMK in maart 2020 keihard getroffen door corona. Het koor bleef gelukkig gespaard voor besmettingen, maar de voorbereidingen voor het jubileumjaar moesten helaas nagenoeg volledig worden stil gelegd, en reservering van het theater en afspraken met het orkest en de solisten moesten noodgedwongen worden geannuleerd.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, en dus werd door de initiatiefnemers van het eerste uur in oktober 2020, en later noodgedwongen opnieuw op 31 mei 2021 de draad weer opgepakt, en werden de werkgroepen weer opgestart. Een 100-jarig jubileum kun je tenslotte niet zo maar voorbij laten gaan! Als gevolg van de coronacrisis is het programma nu iets minder ambitieus, maar nog altijd zeer de moeite waard. Het jubileumconcert bestaat uit een matineevoorstelling op zondagmiddag 24 oktober 2021 in de Brikke-Oave in Brunssum. Het RMK, aangevuld met oud-leden, wordt hierbij begeleid door een ensemble uit het van tv bekende orkest van Viva Classic Live. Bij dit concert zal Sef Thissen, tijdens een muzikale wandeling met behulp van audio-visuele ondersteuning, het publiek meenemen in de honderdjarige geschiedenis van Mannenkoor RMK-1921. Diverse solisten zullen hun medewerking verlenen aan dit concert. De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Wim Schepers, al twintig jaar de dirigent en inspirator van het RMK.

Het jubileumjaar zal op zaterdag 19 december 2021 in een sfeervol aangeklede Brikke- Oave worden afgesloten met het traditionele kerstconcert, waarbij hoogtepunten uit

voorafgaande kerstconcerten in het programma zullen zijn opgenomen.

Ondanks corona is er met het jubileumconcert in oktober en het kerstconcert in december sprake van een bijzondere jubileumviering voor een bijzonder koor.

RMK op weg naar 100-jarig jubileum

In deze tweede update zal aandacht worden besteed aan het voorlopige programma zoals dat voor de concerten in Openluchttheater en Brikke-Oave is voorzien. Zoals reeds in de eerste update vermeld zal Sef Thissen bij beide concerten, tijdens een muzikale wandeling met audio-visuele ondersteuning, het publiek meenemen in de honderdjarige geschiedenis van het RMK. Herinneringen zullen worden opgehaald door de jaren heen sinds de oprichting in 1921 tot nu toe. Korte verhalen en anekdotes van de hoogtepunten van het koor komen hierbij aan bod.

Een kleine greep uit het programma en hier en daar een korte toelichting zijn opgenomen in deze Nieuwsbrief.

Als “voorloper” van het RMK werd door 12 zangers tijdens de Eerste Wereldoorlog voor Belgische soldaten in het kerkje van het vluchtelingenkamp de mis gezongen. Na de opening door het orkest begint het koor het programma met Benedictus van K. Jenkins.

De oprichting van het RMK in 1921 zal door het koor in herinnering worden gebracht met The Awakening van J. Martin.

De periode van gedwongen opschorting van activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herinnerd aan de hand van Conquest of Paradise van Vangelis. Net als bij de bevrijding voor de Brunssumse bevolking zingt het koor nu ook Domine Salvam Fac.

Diverse operawerken en een medley van Limburgse en Brunssumse liederen brengen ons naar de bloeiperiode van het koor, overeenkomstig met de opbloei van Nederland in het algemeen en de Brunssumse gemeenschap in het bijzonder.

Deze periode wordt voor het koor gekenmerkt door de vele concertreizen, naar o.a. Curaçao, Rome, Malta, Barcelona en diverse Oost-Europese landen. In het programma komen deze reizen met name terug in Gaude Mater Polonia, het lievelingsnummer van de toenmalige paus Johannes Paulus II, die het RMK in een privéaudiëntie in 1981 ontving, en in Cantilena of In these Stones van K. Jenkins. De sterke binding, middels het gemeenschappelijke mijnverleden en de cultuur van mannenkoren en blaasorkesten, met Wales voelt hierbij als thuis komen!

In het programma wordt vervolgens aandacht besteed aan het eerste grote operaconcert met medewerking van het Limburgs Symfonieorkest onder leiding van Andre Rieu. In dit verband zingt het koor o.a. Ouverture La Forza del destino en La Vergine degli angeli van Verdi.

Niet onvermeld mag hier blijven het speciaal voor het 100-jarig jubileum van het RMK door Jean Lambrechts gecomponeerde Feestlied.

Het concert wordt afgesloten met de grote finale uit de opera Ernani van Verdi, Congiura, A Carlo Quinto.

Voor alle activiteiten rond het jubileum geldt uiteraard dat een en ander afhankelijk is van de richtlijnen en eventuele beperkingen die ons in verband met corona door de overheid worden opgelegd.

RMK op weg naar 100-jarig jubileum

In deze update zal aandacht worden besteed aan het jubileumboek. Zoals bij de meeste koorleden wellicht bekend, wordt bij gelegenheid van het jubileum door het RMK een jubileumboek uitgegeven. Door een aantal personen is zeer veel werk gestoken in de samenstelling van dit Jubileumboek. Alle eer gaat hierbij uit naar Boy Fox, Frans Daalman en Wiel Roeselers.

In tekst en beeld wordt in dit boek de geschiedenis van het koor gepresenteerd. Aan koorleden, oud-koorleden en weduwen is gevraagd herinneringen op te halen uit de rijke geschiedenis van het koor. Deze herinneringen zijn, voorzien van bijpassende foto’s vastgelegd in anekdotes, welke vervolgens zijn opgenomen in het jubileumboek.

Deze anekdotes leiden ons terug tot de oorsprong van het RMK. Onder de naam St. Caecilia verzorgde een twaalftal enthousiaste zangers voor met name vluchtelingen voor het oorlogsgeweld de wekelijkse erediensten in een kerkje aan de rand van Brunssum. Toen het kerkje in 1921 werd gesloten, en voor het koor een vroegtijdig einde dreigde, besloten de zangers verder te gaan onder de naam Rumpens Mannenkoor. Nu 100 jaar later kunnen wij aan de hand van deze verhalen terug kijken op de rijke geschiedenis van het RMK.

In deze geschiedenis kan de familie Jussen niet onvermeld blijven. Zij maken immers vanaf de oprichting deel uit van de RMK-familie: zo was Louis medeoprichter, en werd ook zoon Johan al snel ingelijfd bij het koor; omdat het RMK een mannenkoor was, en Lenie dus niet kon meezingen,

moest Sjef Embrechts als verloofde van Lenie eerst lid worden van het RMK, alvorens hij met haar mocht trouwen.

Dat het RMK een reislustig koor was, moge blijken uit een aantal anekdotes die hierover in het jubileumboek zijn opgenomen. Behalve diverse Europese bestemmingen, zoals Rome, Barcelona, Malta, Polen en diverse andere Oost-Europese landen, werd in 1974 zelfs een concertreis ondernomen naar Curaçao.

Behalve de concertreizen waren er natuurlijk veel andere bijzondere en spraakmakende activiteiten waarover de herinneringen van koorleden en oud-koorleden zijn opgetekend, maar aan de hand van dit jubileumboek zullen wellicht nog meer herinneringen worden opgehaald en gedeeld.

Behalve tekst en beeld bevat dit boek als bijzonderheid ook het nodige luistergenot: met behulp van

35 QR-codes is het mogelijk geluidsopnames te beluisteren van het koor, variërend van opnames van concerten tot radioreportages naar aanleiding van concertreizen. Deze geluidsopnames zijn nog verfraaid met beelden. Bovendien zijn er codes die video-opnames van het koor tonen, o.a. samen met het Limburgs Symfonie Orkest. Al met al is het jubileumboek goed voor 2,5 uur kijk- en luistergenot. Als voorproefje zijn enkele foto’s en een QR-code uit het boek opgenomen in deze Nieuwsbrief.

Aan het jubileumboek wordt op dit moment de laatste hand gelegd. De definitieve drukproef is beschikbaar en wordt een laatste maal bekeken.

Het is de bedoeling dat aan alle koorleden een jubileumboek zal worden aangeboden. Rekening houdend met de coronamaatregelen moet hiervoor nog een geschikt moment worden vastgesteld. Hierbij wordt gedacht de aanbieding van dit boek te combineren met het installeren van de burgemeester van Brunssum als beschermvrouw van het RMK. Zo gauw als hier meer duidelijkheid over is, berichten wij hierover.

Ondertussen blijf allemaal gezond en uitgaande van het geplande vaccinatieprogramma gaan wij vooralsnog uit van het programma zoals eerder gemeld.