RMK 1921 Brunssum

Mannenkoor RMK 1921

….. een koor om van te genieten …..

100 jaar RMK

Koninklijke Erepenning

Op 19 maart 2021 heeft ons koor in de raadzaal uit handen van burgemeester v.d. Rijt, de Koninklijke Erepenning bij gelegenheid van ons 100 jarig jubileum mogen ontvangen. Tijdens de uitreiking was het voltallige bestuur van het RMK1921, dirigent Wim Schepers, Boy Fox als ‘kartrekker’ 100 jaar RMK, de collegeleden Janssen, L’Espoir en de Rijck aanwezig.

Wij als RMK1921 zijn de derde vereniging in Brunssum die deze Koninklijke Erepenning heeft ontvangen, sinds de invoering in 1965. De penning wordt uitgereikt aan verenigingen of instellingen die tenminste 50 jaar bestaan, of bij een volgend meervoud van 25 jaar.

RMK op weg naar 100-jarig jubileum

In 2021 bestaat het RMK 100 jaar. In verband hiermee is reeds in 2018 begonnen met de voorbereidingen om dit jubileum op grootse wijze te vieren. Enkele personen hebben in klein comité hiertoe in eerste instantie het voortouw genomen. Teneinde zoveel mogelijk leden van het koor actief te betrekken bij de organisatie van het jubileum, en het vele werk zo goed mogelijk te kunnen verdelen, zijn een aantal werkgroepen samengesteld, zoals voor adressen, publiciteit, sponsoring en aankleding. Ook een Comité van Aanbeveling met de nodige aansprekende namen hierin kan hierbij niet worden gemist.

Door een aantal personen is zeer veel werk gestoken in de samenstelling van een Jubileumboek. In tekst en beeld wordt hierin de geschiedenis van het koor gepresenteerd. Aan koorleden en oud-koorleden is gevraagd herinneringen op te halen uit de rijke geschiedenis van het koor. Deze herinneringen zijn, voorzien van bijpassende foto’s vastgelegd in anekdotes, welke vervolgens zijn opgenomen in het jubileumboek. Behalve tekst en beeld bevat dit boek echter als bijzonderheid ook het nodige luistergenot: met behulp van een dertigtal QR-codes is het mogelijk geluidsopnames te beluisteren van het koor, variërend van opnames van concerten tot radioreportages naar aanleiding van concertreizen.

Een jubileum van een koor is natuurlijk niet compleet zonder een aansprekend concert. Voordat de coronacrisis toesloeg waren de plannen voor een ambitieus programma reeds in een ver gevorderd stadium. In dit programma was o.a. voorzien in een jubileumconcert in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen, met medewerking van diverse solisten en een groot orkest. Zoals zo veel verenigingen werd echter ook het RMK in maart 2020 keihard getroffen door corona. Het koor bleef gelukkig gespaard voor besmettingen, maar de voorbereidingen voor het jubileumjaar moesten helaas nagenoeg volledig worden stil gelegd, en reservering van het theater en afspraken met het orkest en de solisten moesten noodgedwongen worden geannuleerd.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, en dus werd door de initiatiefnemers van het eerste uur in oktober 2020 de draad weer opgepakt, en werden de werkgroepen weer opgestart. Een 100-jarig jubileum kun je tenslotte niet zo maar voorbij laten gaan! Als gevolg van de coronacrisis is het programma nu iets minder ambitieus, maar nog altijd zeer de moeite waard. Het programma voorziet in een tweetal matineeconcerten: het eerste op zaterdag 15 mei 2021 in het Openluchttheater en het tweede op zondag 16 mei 2021 in de Brikke-Oave, beide in Brunssum. Het

RMK, aangevuld met oud-leden, wordt hierbij begeleid door het van tv bekende orkest Viva Classic Live Ensemble. Bij beide concerten zal Sef Thissen tijdens een muzikale wandeling met audio-visuele ondersteuning het publiek meenemen in de honderdjarige geschiedenis van Mannenkoor RMK-1921. Diverse solisten zullen hun medewerking verlenen aan beide concerten. De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Wim Schepers, al twintig jaar de dirigent en inspirator van het RMK.

Het jubileumjaar zal op zaterdag 19 december 2021 in een sfeervol aangeklede Brikke- Oave worden afgesloten met het traditionele kerstconcert, waarbij hoogtepunten uit

voorafgaande kerstconcerten in het programma zullen zijn opgenomen.

RMK op weg naar 100-jarig jubileum

Dat ons koor in 2021 het 100-jarig jubileum viert, is natuurlijk bij iedereen wel bekend. Omdat wij in verband met corona al maandenlang geen repetitie meer hebben, zullen er veel koorleden zijn die niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rond ons jubileum. Daarom is het goed om door middel van de Nieuwsbrief periodiek melding te doen over de stand van zaken. Toen in maart het coronavirus om zich heen greep, zijn niet alleen de repetities, maar ook nagenoeg alle activiteiten in de diverse werkgroepen gestopt. Ook de reservering van de schouwburg in Heerlen en de afspraken met het orkest en de solisten, die voor het jubileumconcert reeds waren gemaakt moesten helaas worden geannuleerd.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, en dus werd door de initiatiefnemers van het eerste uur in oktober 2020 de draad weer opgepakt, en werden de werkgroepen weer opgestart. Een 100-jarig jubileum kun je tenslotte niet zo maar voorbij laten gaan! Als gevolg van de coronacrisis is het programma nu iets minder ambitieus, maar nog altijd zeer de moeite waard. Het programma voorziet in een tweetal matineeconcerten: het eerste op zaterdag 15 mei 2021 in het Openluchttheater en het tweede op zondag 16 mei 2021 in de Brikke Oave. Het koor, aangevuld met oud-leden, wordt hierbij begeleid door het van tv bekende orkest Viva Classic Live Ensemble. Bij beide concerten zal Sef Thissen tijdens een muzikale wandeling met audio-visuele ondersteuning het publiek meenemen in de honderdjarige geschiedenis van Mannenkoor RMK-1921. Diverse solisten zullen hun medewerking verlenen aan beide concerten. In dit weekend zal er voor de koorleden en voor genodigden een feestavond worden georganiseerd in Concordia. Het jubileumjaar zal op zaterdag 19 december 2021 in een sfeervol aangeklede Brikke Oave worden afgesloten met het traditionele kerstconcert, waarbij hoogtepunten uit voorafgaande kerstconcerten in het programma zullen zijn opgenomen.

Voor alle activiteiten rond het jubileum geldt uiteraard dat een en ander afhankelijk is van de richtlijnen en eventuele beperkingen die ons in verband met corona door de overheid worden opgelegd.

RMK op weg naar 100-jarig jubileum

In deze tweede update zal aandacht worden besteed aan het voorlopige programma zoals dat voor de concerten in Openluchttheater en Brikke-Oave is voorzien. Zoals reeds in de eerste update vermeld zal Sef Thissen bij beide concerten, tijdens een muzikale wandeling met audio-visuele ondersteuning, het publiek meenemen in de honderdjarige geschiedenis van het RMK. Herinneringen zullen worden opgehaald door de jaren heen sinds de oprichting in 1921 tot nu toe. Korte verhalen en anekdotes van de hoogtepunten van het koor komen hierbij aan bod.

Een kleine greep uit het programma en hier en daar een korte toelichting zijn opgenomen in deze Nieuwsbrief.

Als “voorloper” van het RMK werd door 12 zangers tijdens de Eerste Wereldoorlog voor Belgische soldaten in het kerkje van het vluchtelingenkamp de mis gezongen. Na de opening door het orkest begint het koor het programma met Benedictus van K. Jenkins.

De oprichting van het RMK in 1921 zal door het koor in herinnering worden gebracht met The Awakening van J. Martin.

De periode van gedwongen opschorting van activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herinnerd aan de hand van Conquest of Paradise van Vangelis. Net als bij de bevrijding voor de Brunssumse bevolking zingt het koor nu ook Domine Salvam Fac.

Diverse operawerken en een medley van Limburgse en Brunssumse liederen brengen ons naar de bloeiperiode van het koor, overeenkomstig met de opbloei van Nederland in het algemeen en de Brunssumse gemeenschap in het bijzonder.

Deze periode wordt voor het koor gekenmerkt door de vele concertreizen, naar o.a. Curaçao, Rome, Malta, Barcelona en diverse Oost-Europese landen. In het programma komen deze reizen met name terug in Gaude Mater Polonia, het lievelingsnummer van de toenmalige paus Johannes Paulus II, die het RMK in een privéaudiëntie in 1981 ontving, en in Cantilena of In these Stones van K. Jenkins. De sterke binding, middels het gemeenschappelijke mijnverleden en de cultuur van mannenkoren en blaasorkesten, met Wales voelt hierbij als thuis komen!

In het programma wordt vervolgens aandacht besteed aan het eerste grote operaconcert met medewerking van het Limburgs Symfonieorkest onder leiding van Andre Rieu. In dit verband zingt het koor o.a. Ouverture La Forza del destino en La Vergine degli angeli van Verdi.

Niet onvermeld mag hier blijven het speciaal voor het 100-jarig jubileum van het RMK door Jean Lambrechts gecomponeerde Feestlied.

Het concert wordt afgesloten met de grote finale uit de opera Ernani van Verdi, Congiura, A Carlo Quinto.

Voor alle activiteiten rond het jubileum geldt uiteraard dat een en ander afhankelijk is van de richtlijnen en eventuele beperkingen die ons in verband met corona door de overheid worden opgelegd.

RMK op weg naar 100-jarig jubileum

In deze update zal aandacht worden besteed aan het jubileumboek. Zoals bij de meeste koorleden wellicht bekend, wordt bij gelegenheid van het jubileum door het RMK een jubileumboek uitgegeven. Door een aantal personen is zeer veel werk gestoken in de samenstelling van dit Jubileumboek. Alle eer gaat hierbij uit naar Boy Fox, Frans Daalman en Wiel Roeselers.

In tekst en beeld wordt in dit boek de geschiedenis van het koor gepresenteerd. Aan koorleden, oud-koorleden en weduwen is gevraagd herinneringen op te halen uit de rijke geschiedenis van het koor. Deze herinneringen zijn, voorzien van bijpassende foto’s vastgelegd in anekdotes, welke vervolgens zijn opgenomen in het jubileumboek.

Deze anekdotes leiden ons terug tot de oorsprong van het RMK. Onder de naam St. Caecilia verzorgde een twaalftal enthousiaste zangers voor met name vluchtelingen voor het oorlogsgeweld de wekelijkse erediensten in een kerkje aan de rand van Brunssum. Toen het kerkje in 1921 werd gesloten, en voor het koor een vroegtijdig einde dreigde, besloten de zangers verder te gaan onder de naam Rumpens Mannenkoor. Nu 100 jaar later kunnen wij aan de hand van deze verhalen terug kijken op de rijke geschiedenis van het RMK.

In deze geschiedenis kan de familie Jussen niet onvermeld blijven. Zij maken immers vanaf de oprichting deel uit van de RMK-familie: zo was Louis medeoprichter, en werd ook zoon Johan al snel ingelijfd bij het koor; omdat het RMK een mannenkoor was, en Lenie dus niet kon meezingen,

moest Sjef Embrechts als verloofde van Lenie eerst lid worden van het RMK, alvorens hij met haar mocht trouwen.

Dat het RMK een reislustig koor was, moge blijken uit een aantal anekdotes die hierover in het jubileumboek zijn opgenomen. Behalve diverse Europese bestemmingen, zoals Rome, Barcelona, Malta, Polen en diverse andere Oost-Europese landen, werd in 1974 zelfs een concertreis ondernomen naar Curaçao.

Behalve de concertreizen waren er natuurlijk veel andere bijzondere en spraakmakende activiteiten waarover de herinneringen van koorleden en oud-koorleden zijn opgetekend, maar aan de hand van dit jubileumboek zullen wellicht nog meer herinneringen worden opgehaald en gedeeld.

Behalve tekst en beeld bevat dit boek als bijzonderheid ook het nodige luistergenot: met behulp van

35 QR-codes is het mogelijk geluidsopnames te beluisteren van het koor, variërend van opnames van concerten tot radioreportages naar aanleiding van concertreizen. Deze geluidsopnames zijn nog verfraaid met beelden. Bovendien zijn er codes die video-opnames van het koor tonen, o.a. samen met het Limburgs Symfonie Orkest. Al met al is het jubileumboek goed voor 2,5 uur kijk- en luistergenot. Als voorproefje zijn enkele foto’s en een QR-code uit het boek opgenomen in deze Nieuwsbrief.

Aan het jubileumboek wordt op dit moment de laatste hand gelegd. De definitieve drukproef is beschikbaar en wordt een laatste maal bekeken.

Het is de bedoeling dat aan alle koorleden een jubileumboek zal worden aangeboden. Rekening houdend met de coronamaatregelen moet hiervoor nog een geschikt moment worden vastgesteld. Hierbij wordt gedacht de aanbieding van dit boek te combineren met het installeren van de burgemeester van Brunssum als beschermvrouw van het RMK. Zo gauw als hier meer duidelijkheid over is, berichten wij hierover.

Ondertussen blijf allemaal gezond en uitgaande van het geplande vaccinatieprogramma gaan wij vooralsnog uit van het programma zoals eerder gemeld.