RMK 1921 Brunssum

Mannenkoor RMK 1921

….. een koor om van te genieten …..

Hartelijk welkom op de site van onze vereniging.

Via deze site willen wij u informeren over onze vereniging, de concerten en de diverse activiteiten.

Op zaterdag 19 maart is er een herdenkingsdienst in de H. Vincentiuskerk te Rumpen – Brunssum.

Hierin worden alle overleden of enigerlei door corona getroffenen inwoners van Brunssum herdacht.

Ook worden dan herdacht de overleden leden van RMK 1921 en het Brunssumse verenigingsleven.

Dit is een initiatief van mannenkoor RMK 1921 en de dienst wordt dan ook door het koor opgeluisterd.